Tum och fot!

Skillnaden mellan fot och tum!

' = fot (foot) = 30,47 cm (engelska inom parentes)

" = tum (inch) = 2,54 cm (engelska inom parentes)


Exempel
Flugspö 9' = ca 274 cm = normallångt spö
Flugspö 9" = ca 23 cm = onormalt kort spö

12" = 1' (det går alltså 12 tum på en fot)

0,5' = 6"

9,5' = 9'6"

Glöm aldrig det!