Flugor

Flugor


Här presenteras flugor som visat sig gångbara både i Sverige, Ryssland och på andra ställen.

Egna och andras mönster. Torrflugor, nymfer och streamers. Happy tying!


Sidan är under ständig utveckling. Nya mönster tillkommer hela tiden.