Flugor

Bigtrout fiskeresor
- äventyret fortsätter!

Flugor


Här presenteras flugor som visat sig gångbara både i Sverige, Ryssland och på andra ställen.

Egna och andras mönster. Torrflugor, nymfer och streamers. Happy tying!


Sidan är under ständig utveckling. Nya mönster tillkommer hela tiden.

Tfn +46 70 590 75 70

SWEDEN

E-post: johan@bigtrout.se

Copyright Statement