EKOFISKE

Detta ekofiske bygger helt på att all fisk hanteras varsamt och återutsätts. Vi vill att detta område med sina intakta fiskbestånd bevaras för framtiden, och vi vill att du och de som kommer hit om ett eller 10 år skall känna att de kommer till en lika orörd plats som du nu kommer uppleva.

Inga linstumpar, inget skräp, inte ens en fimp får ligga kvar när vi lämnar området. Tips för dig som röker: Tag med t.ex. en snusdosa för fimparna.

Foto: Martin FalklindAll vägning sker i håven. Fotografering sker med våta händer över vattnet. Om fisken sprattlar till ska den inte göra sig illa på strandstenarna.