.

Anders drog resans största öring redan första kvällen, vikt 3,7 kg.